ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu2042401
การออกแบบศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
Sect. 01

ศิลปะ

2003801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางศิลปกรรม
Sect. 01

ศิลปะ

Fri2011301
การขึ้นรูปด้วยมือ
Sect. 99

ศิลปะ

2041114
การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Sect. 01

ศิลปะ2

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (1-4) 630445701 (ศิลปกรรม) 2042401 การออกแบบศิลปะเครื่องปั้นดินเผา 01 ศิลปะ
2 Thu (6-7) 630445701 (ศิลปกรรม) 2003801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางศิลปกรรม 01 ศิลปะ
3 Fri (1-4) 590000003 (-) 2011301 การขึ้นรูปด้วยมือ 99 ศิลปะ
4 Fri (6-9) 640445701 (ศิลปกรรม) 2041114 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น 01 ศิลปะ2