อ.อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4123507
การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
Sect. 03

STA301

Tue
Wed4121102
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Sect. 01

STA301

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4123507 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 03 STA301
2 Mon (1-4) 660123801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4123507 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 02 STA301
3 Wed (1-4) 660123801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4121102 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 01 STA301
4 Wed (1-4) 660423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4121102 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 02 STA301