อ.อนุชา ริกากรณ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7072301
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Sect. 01

IC303

Tue7071101
อุตสาหกรรมจัดการพลังงาน
Sect. 02

ทอ2902

Wed7001102
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
Sect. 02

ทอ2103

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 660467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 7072301 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 01 IC303
2 Tue (9-11) 660167701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 7071101 อุตสาหกรรมจัดการพลังงาน 02 ทอ2902
3 Tue (9-11) 660467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 7071101 อุตสาหกรรมจัดการพลังงาน 01 ทอ2902
4 Wed (1-5) 640166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 02 ทอ2103
5 Wed (1-5) 660467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7001102 การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม 01 ทอ2103