ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5512402
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
Sect. 01

ทอ2905

5513310
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
Sect. 02

EN404

Tue
Wed
Thu5513525
วิศวกรรมบำรุงรักษา
Sect. 99

ทอ2102

Fri5613301
การออกแบบเครี่องมือแม่แบบและอุปกรณ์จับยึด
Sect. 01

ทอ2905

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5512402 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 01 ทอ2905
2 Mon (5-10) 640466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5513310 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 02 EN404
3 Mon (5-10) 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5513310 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 01 EN404
4 Thu (6-8) 590000003 (-) 5513525 วิศวกรรมบำรุงรักษา 99 ทอ2102
5 Fri (5-10) 640466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5613301 การออกแบบเครี่องมือแม่แบบและอุปกรณ์จับยึด 01 ทอ2905