ผศ.ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1063301
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Sect. 07

ED307

Tue1063301
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Sect. 01

ED407

1063301
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
Sect. 02

ED407

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 07 ED307
2 Mon (1-4) 650315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 11 ED307
3 Mon (1-4) 650318101 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาเกาหลี)) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 13 ED307
4 Tue (1-4) 650310101 (ภาษาไทย) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 01 ED407
5 Tue (6-9) 650310102 (ภาษาไทย) 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 02 ED407