อ.หนึ่งฤทัย ดวงดัน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 54

GE1029

Wed
Thu1551231
การเขียนตามรูปแบบ
Sect. 01

1141

1552628
ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม
Sect. 01

GE1032

Fri0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 12

GE10211

0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 44

GE1024

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 650440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 54 GE1029
2 Tue (6-9) 650440111 (ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 55 GE1029
3 Tue (6-9) 650441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 57 GE1029
4 Tue (6-9) 650441801 (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 58 GE1029
5 Thu (1-4) 650440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1551231 การเขียนตามรูปแบบ 01 1141
6 Thu (1-4) 650440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1551231 การเขียนตามรูปแบบ 02 1141
7 Thu (6-8) 630440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1552628 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 01 GE1032
8 Fri (1-4) 650466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12 GE10211
9 Fri (1-4) 650467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 13 GE10211
10 Fri (1-4) 650476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 16 GE10211
11 Fri (6-9) 650427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 44 GE1024