อ.ดร.โสภณ วิริยะรัตนกุล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4123708
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Sect. 01

STA301

Wed4124304
เกมและการจำลอง
Sect. 01

IC209

Thu4123404
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Sect. 99

STA303

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 660123801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 01 STA301
2 Wed (1-3) 590000001 (-) 4124304 เกมและการจำลอง 01 IC209
3 Thu (1-4) 590000003 (-) 4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 99 STA303