ผศ.ดร.เสรี แสงอุทัย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4081401
พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ
Sect. 01

A405

4083801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
Sect. 01

A403

Wed4083419
ดาบไทยรูปแบบพระยาพิชัย
Sect. 01

โรงยิม

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (5-6) 660429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 4081401 พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 01 A405
2 Tue (8-9) 630429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4083801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 01 A403
3 Wed (1-4) 630429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4083419 ดาบไทยรูปแบบพระยาพิชัย 01 โรงยิม