อ.สุรพล สิงห์เนตร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1553304
การแปลข่าว
Sect. 01

GE1034

1553351
การแปลระดับต้น
Sect. 01

1141

Tue
Wed1552635
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
Sect. 01

A904

Thu0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 03

GE1020

1552302
การแปลอังกฤษ-ไทย
Sect. 01

1141

Fri0001103
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Sect. 63

GE1024

Sat0001102
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Sect. 01

1142

Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 630440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1553304 การแปลข่าว 01 GE1034
2 Mon (5-7) 640440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1553351 การแปลระดับต้น 01 1141
3 Mon (5-7) 640440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1553351 การแปลระดับต้น 02 1141
4 Wed (1-3) 650313901 (คอมพิวเตอร์) 1552635 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 01 A904
5 Thu (1-4) 650449001 (นิติศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 03 GE1020
6 Thu (6-9) 650440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 1552302 การแปลอังกฤษ-ไทย 01 1141
7 Thu (6-9) 650440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 1552302 การแปลอังกฤษ-ไทย 02 1141
8 Fri (1-4) 650446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 63 GE1024
9 Sat (1-4) 631449001 (นิติศาสตร์) 0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 01 1142