อ.สุรพล ชุ่มกลิ่น
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4121305
หลักการเขียนโปรแกรม
Sect. 02

IC202

Wed
Thu
Fri
Sat0001210
ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Sect. 01

1142

Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 660423801 (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 4121305 หลักการเขียนโปรแกรม 02 ( TEACHER_2 ) IC202
2 Tue (6-9) 660429701 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4121305 หลักการเขียนโปรแกรม 01 ( TEACHER_2 ) IC201
3 Sat (10-13) 631449001 (นิติศาสตร์) 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 01 1142