อ.ดร.สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 09

A208

1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 02

A207

Tue1024226
การวิเคราะห์แบบเรียนคณิตศาสตร์
Sect. 02

STA107

Wed1024226
การวิเคราะห์แบบเรียนคณิตศาสตร์
Sect. 03

STA108

Thu1043412
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Sect. 10

A207

1024226
การวิเคราะห์แบบเรียนคณิตศาสตร์
Sect. 01

STA107

Fri1005802
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Sect. 91

ออกฝึก091

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640310501 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 09 A208
2 Mon (6-9) 640310102 (ภาษาไทย) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 02 A207
3 Tue (6-9) 640310402 (คณิตศาสตร์) 1024226 การวิเคราะห์แบบเรียนคณิตศาสตร์ 02 STA107
4 Wed (1-4) 640310403 (คณิตศาสตร์) 1024226 การวิเคราะห์แบบเรียนคณิตศาสตร์ 03 STA108
5 Thu (1-4) 640310801 (พลศึกษา) 1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 10 A207
6 Thu (6-9) 640310401 (คณิตศาสตร์) 1024226 การวิเคราะห์แบบเรียนคณิตศาสตร์ 01 STA107
7 Fri (12-12) 590000003 (-) 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 91 ออกฝึก091
8 Fri (12-12) 610310401 (คณิตศาสตร์) 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 91 ออกฝึก091