ผศ.ดร.สุภาภรณ์ หนูเมือง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue1034904
การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Sect. 01

ED207

Wed
Thu1032503
สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ร่วมสมัย
Sect. 01

ED207

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (6-9) 640315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1034904 การวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 01 ED207
2 Thu (6-9) 650315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1032503 สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ร่วมสมัย 01 ED207