อ.สุภัตรา ปินจันทร์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7012402
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Sect. 01

EN301

7014301
กฎหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Sect. 01

EN302

Tue7013401
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Sect. 01

EN302

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7012402 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 01 EN301
2 Mon (6-8) 630466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7014301 กฎหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 01 EN302
3 Mon (6-8) 650166801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7014301 กฎหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 02 EN302
4 Tue (6-9) 650466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7013401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 01 EN302