ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2553104
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
Sect. 02

1144

2553104
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
Sect. 03

1144

Tue2554304
เทคนิคการเขียนโครงการ
Sect. 01

GE1020

Wed
Thu2553801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์
Sect. 01

1145

Fri
Sat2553316
การวางแผนและการบริหารวิสาหกิจชุมชน
Sect. 01

1141

Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553104 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 02 1144
2 Mon (5-7) 640446102 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553104 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 03 1144
3 Tue (1-3) 630446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2554304 เทคนิคการเขียนโครงการ 01 GE1020
4 Thu (1-3) 630446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางรัฐประศาสนศาสตร์ 01 1145
5 Sat (8-10) 641446101 (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553316 การวางแผนและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 01 1141