ผศ.ดร.พลิศภัสร์ คำฟู
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon0001211
นวัตกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
Sect. 01

A401

Tue7072101
วัสดุวิศวกรรมพลังงาน
Sect. 01

ทอ2902

Wed
Thu5514908
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหการ
Sect. 01

ทอ2905

Fri5511401
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Sect. 01

EN101

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 640434921 (การตลาดดิจิทัล) 0001211 นวัตกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ 01 A401
2 Mon (5-7) 640467501 (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) 0001211 นวัตกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ 02 A401
3 Tue (1-3) 640467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 7072101 วัสดุวิศวกรรมพลังงาน 01 ทอ2902
4 Thu (5-10) 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5514908 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 01 ทอ2905
5 Fri (5-7) 650465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5511401 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 EN101
6 Fri (5-7) 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5511401 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03 EN101
7 Fri (5-7) 660465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5511401 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 04 EN101