อ.ดร.สุทธิรัตน์ พลอยบุตร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3523305
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Sect. 01

FMS103

3524302
การสอบบัญชี
Sect. 01

FMS409

Tue3524104
การบัญชีขั้นสูง 1
Sect. 02

FMS314

Wed3524302
การสอบบัญชี
Sect. 02

FMS103

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640439801 (การบัญชี) 3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 01 FMS103
2 Mon (5-7) 630439801 (การบัญชี) 3524302 การสอบบัญชี 01 FMS409
3 Tue (1-3) 650139802 (การบัญชี) 3524104 การบัญชีขั้นสูง 1 02 FMS314
4 Wed (1-3) 650139802 (การบัญชี) 3524302 การสอบบัญชี 02 FMS103