อ.ดร.สุทธิดา วิทนาลัย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4034906
โครงการวิจัยทางชีววิทยา
Sect. 01

STC202

Wed4033905
ทักษะพื้นฐานงานวิจัยทางชีววิทยา
Sect. 01

STC302

Thu4032501
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Sect. 01

STB102

4032404
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ
Sect. 01

STC302

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (5-10) 630425301 (ชีววิทยา) 4034906 โครงการวิจัยทางชีววิทยา 01 STC202
2 Wed (1-3) 640425301 (ชีววิทยา) 4033905 ทักษะพื้นฐานงานวิจัยทางชีววิทยา 01 STC302
3 Thu (1-4) 630425301 (ชีววิทยา) 4032501 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพทางเทคโนโลยีชีวภาพ 01 ( TEACHER_2 ) STB102
4 Thu (6-9) 650315301 (วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)) 4032404 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 01 STC302