อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2531203
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในงานพัฒนาชุมชน
Sect. 01

GE1029

Tue2523204
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
Sect. 01

735

Wed2534904
วิทยากรกระบวนการ
Sect. 01

A307

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 660444201 (การพัฒนาชุมชน) 2531203 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในงานพัฒนาชุมชน 01 GE1029
2 Tue (6-9) 640444201 (การพัฒนาชุมชน) 2523204 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา 01 735
3 Wed (1-4) 590000001 (-) 2534904 วิทยากรกระบวนการ 01 A307
4 Wed (4-5) 630444201 (การพัฒนาชุมชน) 2533801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการพัฒนาชุมชน 01 A903