ผศ.สุกัญญา สุจาคำ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3543403
กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ
Sect. 01

FMS309

Tue3562306
การจัดการพฤติกรรมองค์การ
Sect. 01

FMS301

Wed3562402
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Sect. 02

FMS301

Thu3562211
การเป็นผู้ประกอบการ
Sect. 01

FMS314

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 640434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3543403 กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ 01 FMS309
2 Mon (5-7) 660134931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3543403 กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ 02 FMS309
3 Tue (1-3) 660434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3562306 การจัดการพฤติกรรมองค์การ 01 FMS301
4 Wed (1-3) 660434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 02 FMS301
5 Thu (1-3) 650434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3562211 การเป็นผู้ประกอบการ 01 FMS314