ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4033704
ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม
Sect. 01

STC301

Tue4033605
เทคโนโลยีชีวภาพ
Sect. 01

STC302

Wed
Thu4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
Sect. 01

STA109

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-8) 630425301 (ชีววิทยา) 4033704 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 01 STC301
2 Tue (1-4) 640315301 (วิทยาศาสตร์(เอกชีววิทยา)) 4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ 01 STC302
3 Tue (1-4) 640425301 (ชีววิทยา) 4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ 02 STC302
4 Tue (1-4) 650425301 (ชีววิทยา) 4031304 สัตววิทยา 01 STC301
5 Thu (1-4) 660316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 01 ( TEACHER_2 ) STA109