ผศ.สิริเนตร วรรณจักร์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3521106
หลักการบัญชีขั้นต้น 1
Sect. 01

FMS311

Tue
Wed
Thu3521103
หลักการบัญชี
Sect. 03

FMS311

3521104
การบัญชี 1
Sect. 01

FMS314

Fri3522106
การบัญชีขั้นกลาง 1
Sect. 01

FMS313

3521103
หลักการบัญชี
Sect. 05

FMS314

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 660139801 (การบัญชี) 3521106 หลักการบัญชีขั้นต้น 1 01 FMS311
2 Thu (1-4) 660434921 (การตลาดดิจิทัล) 3521103 หลักการบัญชี 03 FMS311
3 Thu (1-4) 660434931 (การจัดการธุรกิจสมัยใหม่) 3521103 หลักการบัญชี 04 FMS311
4 Thu (8-10) 640473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 3521104 การบัญชี 1 01 FMS314
5 Fri (1-3) 650439801 (การบัญชี) 3522106 การบัญชีขั้นกลาง 1 01 FMS313
6 Fri (6-9) 660434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3521103 หลักการบัญชี 05 FMS314
7 Fri (6-9) 660434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3521103 หลักการบัญชี 06 FMS314