อ.สิทธิพร พรอุดมทรัพย์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3602503
การผลิตสื่อสตรีมมิ่งเพื่อธุรกิจดิจิทัล
Sect. 02

FMS306

Wed
Thu3601202
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
Sect. 01

FMS306

3603403
โปรแกรมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทางธุรกิจดิจิทัล
Sect. 01

FMS307

Fri3603103
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจดิจิทัล
Sect. 02

FMS306

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 660134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3602503 การผลิตสื่อสตรีมมิ่งเพื่อธุรกิจดิจิทัล 02 FMS306
2 Thu (1-4) 660434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 01 FMS306
3 Thu (6-9) 650134941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3603403 โปรแกรมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทางธุรกิจดิจิทัล 01 FMS307
4 Fri (1-4) 650434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3603103 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจดิจิทัล 02 FMS306