อ.สิทธินันท์ ทองศิริ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue7042104
วิศวกรรมความปลอดภัย
Sect. 01

EN104

Wed
Thu7043801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Sect. 01

EN103

Fri7044901
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2
Sect. 01

ทอ2101

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 650467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7042104 วิศวกรรมความปลอดภัย 01 EN104
2 Thu (8-9) 630467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7043801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 01 EN103
3 Fri (6-11) 630467101 (วิศวกรรมโลจิสติกส์) 7044901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 01 ทอ2101