รศ.ดร.สิงหเดช แตงจวง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu4011105
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
Sect. 03

STC401

Fri4011107
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
Sect. 01

STC401

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (1-3) 660466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 03 STC401
2 Thu (1-3) 660467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 02 STC401
3 Fri (1-3) 650467701 (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) 4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 01 STC401