อ.ดร.สันติ บุญทัศนกุล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue5501202
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Sect. 01

EN101

5501202
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Sect. 02

EN101

Wed5501202
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
Sect. 03

EN101

Thu
Fri5513302
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Sect. 01

EN102

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 630465621 (เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์) 5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 01 EN101
2 Tue (6-9) 650165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 02 EN101
3 Tue (6-9) 660465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 04 EN101
4 Tue (6-9) 660465621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 05 EN101
5 Tue (6-9) 660466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 06 EN101
6 Wed (1-4) 660166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 03 EN101
7 Fri (1-3) 630465611 (เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ) 5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 01 EN102
8 Fri (1-3) 640465511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 02 EN102
9 Fri (1-3) 640466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 03 EN102