อ.ดร.สะอาด อยู่เย็น
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4093301
พีชคณิตนามธรรม
Sect. 03

STA108

4094404
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Sect. 04

STA204

Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640310402 (คณิตศาสตร์) 4093301 พีชคณิตนามธรรม 03 STA108
2 Mon (1-3) 640310403 (คณิตศาสตร์) 4093301 พีชคณิตนามธรรม 01 STA108
3 Mon (5-7) 640310402 (คณิตศาสตร์) 4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 04 STA204
4 Mon (5-7) 640310403 (คณิตศาสตร์) 4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 02 STA204