อ.ดร.สมุทร สีอุ่น
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 04

ED402

Tue1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 07

ED402

1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 09

ED402

Wed
Thu1032402
การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
Sect. 01

ED207

1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 06

ED402

1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 23

ออกฝึก23

Fri1031702
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
Sect. 08

ED402

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 640310801 (พลศึกษา) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 04 ED402
2 Tue (1-4) 650310102 (ภาษาไทย) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 07 ED402
3 Tue (6-9) 650310302 (สังคมศึกษา) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 09 ED402
4 Tue (6-9) 650318001 (ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 15 ED402
5 Thu (1-4) 650315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1032402 การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 01 ED207
6 Thu (6-9) 650310101 (ภาษาไทย) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 06 ED402
7 Thu (13-13) 630315401 (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 23 ออกฝึก23
8 Fri (6-9) 650310301 (สังคมศึกษา) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 08 ED402
9 Fri (6-9) 650318201 (นาฏศิลป์) 1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 17 ED402