อ.ดร.สมศรี คะสัน
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1641103
พัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมไทย
Sect. 99

A903

Tue2593302
การบริหารและพัฒนาองค์กรพัฒนาสังคม
Sect. 99

ED304

Wed2593403
สวัสดิการผู้สูงอายุ
Sect. 01

GE1024

Thu
Fri2592307
เพศภาวะ เพศวิถี กับการพัฒนา
Sect. 01

IC304

2593401
สังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม
Sect. 01

733

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 590000003 (-) 1641103 พัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมไทย 99 A903
2 Mon (6-7) 630449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2594801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 01 A903
3 Tue (5-7) 590000003 (-) 2593302 การบริหารและพัฒนาองค์กรพัฒนาสังคม 99 ED304
4 Tue (5-7) 610449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 2593302 การบริหารและพัฒนาองค์กรพัฒนาสังคม 99 ED304
5 Tue (5-7) 630449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2594303 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาสังคม 01 A903
6 Wed (1-3) 590000001 (-) 2593403 สวัสดิการผู้สูงอายุ 01 ( TEACHER_2 ) GE1024
7 Fri (1-3) 650449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2592307 เพศภาวะ เพศวิถี กับการพัฒนา 01 IC304
8 Fri (5-7) 650449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 2593401 สังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม 01 733