อ.ดร.สมเกียรติ ดอนทองแดง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3602301
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
Sect. 01

IC207

3604101
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
Sect. 01

IC207

Wed
Thu
Fri3604904
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
Sect. 01

FMS307

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 630434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3602301 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 01 IC207
2 Tue (6-8) 630434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3604101 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร 01 IC207
3 Fri (6-9) 630434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3604904 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 01 FMS307