อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue0001104
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Sect. 06

A205

Wed
Thu1573901
การวิจัยทางภาษาจีนธุรกิจ
Sect. 01

IC301

Fri1552609
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
Sect. 01

IC302

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 640310203 (ภาษาอังกฤษ) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 06 A205
2 Tue (1-4) 640310301 (สังคมศึกษา) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 07 A205
3 Tue (1-4) 640310302 (สังคมศึกษา) 0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 08 A205
4 Thu (1-3) 630476401 (ภาษาจีนธุรกิจ) 1573901 การวิจัยทางภาษาจีนธุรกิจ 01 IC301
5 Fri (1-3) 650473701 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)) 1552609 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 01 IC302