ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5511201
การเขียนแบบอุตสาหกรรม
Sect. 01

1901 ,1901

Tue
Wed5511201
การเขียนแบบอุตสาหกรรม
Sect. 01

1901 ,1901

Thu5513602
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Sect. 01

EN103

Fri5614310
การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม
Sect. 01

EN103

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (8-9) 660466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5511201 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 01 1901,1901
2 Wed (1-4) 660466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5511201 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 01 1901,1901
3 Thu (1-3) 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5513602 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 01 EN103
4 Fri (1-3) 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5614310 การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม 01 EN103
5 Fri (1-3) 650466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5614310 การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม 02 EN103