อ.ศิริพร คำขาด
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1500112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Sect. 99

A802

Tue1563801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Sect. 01

723

Wed
Thu1564701
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
Sect. 01

723

Fri1562201
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
Sect. 01

723

1563201
การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
Sect. 01

723

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (5-7) 590000003 (-) 1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 99 A802
2 Mon (5-7) 640440101 (ภาษาไทย(ภาษาไทย)) 0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 02 A802
3 Mon (5-7) 640441801 (การท่องเที่ยว) 0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 03 A802
4 Mon (5-7) 640444201 (การพัฒนาชุมชน) 0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 04 A802
5 Mon (5-7) 640449901 (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 05 A802
6 Mon (5-7) 640455801 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 06 A802
7 Mon (5-7) 660440201 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษ)) 0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 07 A802
8 Mon (5-7) 660440211 (ภาษาอังกฤษ(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)) 0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 01 A802
9 Tue (6-7) 630441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1563801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 01 ( TEACHER_3 ) 723
10 Thu (1-3) 630441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1564701 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 01 723
11 Fri (1-3) 660441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1562201 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 01 723
12 Fri (5-7) 640441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1563201 การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 01 723