อ.ดร.ศิริกาญจน์ ศรีวิศาล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1553243
การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
Sect. 03

STA206

1553243
การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
Sect. 01

STA108

Tue1551211
การพูดสื่อสาร 1
Sect. 99

ED304

1551212
การพูดสื่อสาร 2
Sect. 99

ED304

1552223
การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์
Sect. 01

A306

Wed1552213
การพูดสื่อสาร 3
Sect. 99

ED304

Thu1553243
การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
Sect. 02

A904

Fri1022202
วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Sect. 02

GE1029

1022202
วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Sect. 01

GE1029

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640310203 (ภาษาอังกฤษ) 1553243 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 03 STA206
2 Mon (6-8) 640310201 (ภาษาอังกฤษ) 1553243 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 01 STA108
3 Tue (1-3) 590000003 (-) 1551211 การพูดสื่อสาร 1 99 ED304
4 Tue (5-7) 590000003 (-) 1551212 การพูดสื่อสาร 2 99 ED304
5 Tue (5-7) 650310202 (ภาษาอังกฤษ) 1552223 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ 02 ( TEACHER_2 ) A306
6 Tue (8-10) 650310201 (ภาษาอังกฤษ) 1552223 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ 01 ( TEACHER_2 ) A306
7 Wed (1-3) 590000003 (-) 1552213 การพูดสื่อสาร 3 99 ED304
8 Thu (1-3) 640310202 (ภาษาอังกฤษ) 1553243 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 02 A904
9 Fri (1-3) 650310202 (ภาษาอังกฤษ) 1022202 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 02 GE1029
10 Fri (6-8) 650310201 (ภาษาอังกฤษ) 1022202 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 01 GE1029