ผศ.ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed3001103
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
Sect. 01

FMS309

Thu
Fri3003101
สาธารณมติและการวางแผนรณรงค์
Sect. 01

FMS409

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Wed (1-4) 660434711 (นิเทศศาสตร์) 3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 01 FMS309
2 Fri (1-4) 640434711 (นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตร์)) 3003101 สาธารณมติและการวางแผนรณรงค์ 01 FMS409