ผศ.ศศิพร สุดใจ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Sect. 03

MT02

0001107
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
Sect. 19

N131

0001107
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
Sect. 20

N131

Tue3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Sect. 04

MT02

Wed
Thu
Fri
Sat0001107
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
Sect. 21

N131

Sun2553313
การบริหารสำนักงานภาครัฐ
Sect. 04

N132

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640485011 (การจัดการ) 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 03 MT02
2 Mon (5-8) 650485011 (การจัดการ) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 19 N131
3 Mon (10-13) 650485012 (การจัดการ) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 20 N131
4 Tue (11-13) 640485012 (การจัดการ) 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 04 MT02
5 Sat (8-10) 662185011 (การจัดการ) 0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 21 N131
6 Sun (1-3) 652486111 (รัฐประศาสนศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)) 2553313 การบริหารสำนักงานภาครัฐ 04 N132