อ.ศศิธร สุขจิตต์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4073337
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
Sect. 01

PH201

Tue4074914
โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 2
Sect. 01

PH306

Wed4071306
การสาธารณสุขเบื้องต้น
Sect. 01

PH203

Thu
Fri4071306
การสาธารณสุขเบื้องต้น
Sect. 02

PH203

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-8) 640427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4073337 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 01 PH201
2 Tue (1-3) 630427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4074914 โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 2 01 PH306
3 Wed (1-3) 660427902 (สาธารณสุขศาสตร์) 4071306 การสาธารณสุขเบื้องต้น 01 PH203
4 Fri (6-8) 660427901 (สาธารณสุขศาสตร์) 4071306 การสาธารณสุขเบื้องต้น 02 PH203