ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3603103
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ
Sect. 01

FMS307

Wed
Thu3601501
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด
Sect. 01

FMS306

Fri3603103
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจดิจิทัล
Sect. 02

FMS306

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-4) 640434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3603103 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ 01 FMS307
2 Thu (6-9) 660434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3601501 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด 01 FMS306
3 Fri (1-4) 650434941 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3603103 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจดิจิทัล 02 ( TEACHER_2 ) FMS306