อ.ดร.วุฒินันทน์ น้อยหัวหาด
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1634701
จริยธรรมและกฎหมายสำหรับครูบรรณารักษ์
Sect. 01

A403

Tue1633701
วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ครูบรรณารักษศาสตร์
Sect. 01

A902

Wed
Thu1004803
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Sect. 27

ออกฝึก27

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-8) 640319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1634701 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับครูบรรณารักษ์ 01 ( TEACHER_2 ) A403
2 Tue (6-9) 640319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1633701 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ครูบรรณารักษศาสตร์ 01 A902
3 Thu (12-12) 630319601 (จิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์) 1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 27 ออกฝึก27