อ.ดร.วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4083303
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
Sect. 02

สระว่ายน้ำ

Tue4081505
ว่ายน้ำ
Sect. 01

สระว่ายน้ำ

4081601
ฟุตบอล
Sect. 01

สนาม

Wed
Thu4083309
กีฬาสำหรับบุคคลพิเศษ
Sect. 01

A402

Fri4083303
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
Sect. 01

สระว่ายน้ำ

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 640429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4083303 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ 02 สระว่ายน้ำ
2 Tue (1-3) 660429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 4081505 ว่ายน้ำ 01 สระว่ายน้ำ
3 Tue (6-8) 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 4081601 ฟุตบอล 01 สนาม
4 Thu (1-3) 630429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 4083309 กีฬาสำหรับบุคคลพิเศษ 01 A402
5 Fri (6-9) 650429501 (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 4083303 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ 01 สระว่ายน้ำ