ผศ.ดร.วีระพล คงนุ่น
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon7011201
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
Sect. 01

EN502

Tue5572104
ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Sect. 01

EN301

Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 660466801 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 7011201 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 01 EN502
2 Tue (6-11) 650310901 (อุตสาหกรรมศิลป์) 5572104 ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 01 EN301