อ.ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4023801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเคมี
Sect. 01

STC202

Tue
Wed4023901
ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
Sect. 01

STA208

Thu
Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-2) 630425201 (เคมี) 4023801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเคมี 01 STC202
2 Wed (1-4) 640315201 (วิทยาศาสตร์(เอกเคมี)) 4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 01 STA208