อ.ดร.วิภา ประพินอักษร
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue5072405
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Sect. 01

วทอ208

Wed
Thu5073406
เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้
Sect. 01

วทอ208

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (7-11) 650455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 5072405 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 01 ( TEACHER_2 ) วทอ208
2 Thu (1-4) 650455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 5073406 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ 01 วทอ208