อ.ดร.วารุณี จอมกิติชัย
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue4034907
สัมมนาทางชีววิทยา
Sect. 01

STC202

Wed
Thu4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
Sect. 01

STA109

Fri4031109
ชีววิทยาเบื้องต้น
Sect. 01

STC302

4031110
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
Sect. 02

STC305

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (1-2) 630425301 (ชีววิทยา) 4034907 สัมมนาทางชีววิทยา 01 STC202
2 Thu (1-4) 660316201 (วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)) 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 01 STA109
3 Fri (1-3) 660420601 (อาหารและโภชนาการ) 4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น 01 STC302
4 Fri (1-3) 660425301 (ชีววิทยา) 4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น 03 STC302
5 Fri (5-7) 660420601 (อาหารและโภชนาการ) 4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 02 STC305
6 Fri (5-7) 660425301 (ชีววิทยา) 4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 01 STC305