อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon5513303
การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Sect. 01

EN101

Tue5614302
เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Sect. 99

ทอ2103

Wed
Thu5514521
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
Sect. 01

ทอ2903 ,ทอ2103

5514525
การออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
Sect. 01

IC202

Fri5514521
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
Sect. 01

ทอ2903 ,ทอ2103

5514502
การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
Sect. 03

EN102

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5513303 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 01 EN101
2 Tue (5-10) 590000003 (-) 5614302 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 99 ทอ2103
3 Thu (1-3) 630466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5514521 เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 01 ทอ2903,ทอ2103
4 Thu (5-10) 650166511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5514525 การออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 01 IC202
5 Fri (1-3) 630466511 (เทคโนโลยีอุตสาหการ) 5514521 เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 01 ทอ2903,ทอ2103
6 Fri (5-10) 650165511 (เทคโนโลยีไฟฟ้า) 5514502 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 03 EN102
7 Fri (5-10) 650165621 (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ) 5514502 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 04 EN102