อ.ดร.วันวิสาข์ พิระภาค
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon4032601
จุลชีววิทยา
Sect. 01

STC301

Tue4031601
จุลชีววิทยาทั่วไป
Sect. 02

STB102

4031602
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
Sect. 02

STC307

Wed
Thu
Fri4032602
จุลชีววิทยาเบื้องต้น
Sect. 01

STC301

4032603
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น
Sect. 01

STC306

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650451101 (เกษตรศาสตร์) 4032601 จุลชีววิทยา 01 STC301
2 Tue (6-8) 660155801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 4031601 จุลชีววิทยาทั่วไป 02 STB102
3 Tue (6-8) 660455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 4031601 จุลชีววิทยาทั่วไป 01 STB102
4 Tue (9-10) 660155801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 4031602 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 02 STC307
5 Tue (9-10) 660455801 (เทคโนโลยีการอาหาร) 4031602 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 01 STC307
6 Fri (1-3) 650425301 (ชีววิทยา) 4032602 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 01 STC301
7 Fri (5-7) 650425301 (ชีววิทยา) 4032603 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น 01 STC306