อ.ดร.วันธะนา สานุสิทธิ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue3562210
การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ
Sect. 01

FMS309

Wed
Thu3562114
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
Sect. 01

FMS309

Fri3562120
การจัดการธุรกิจที่พัก
Sect. 01

FMS313

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Tue (5-7) 650134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3562210 การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ 01 FMS309
2 Thu (5-7) 660134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 01 ( TEACHER_2 ) FMS309
3 Thu (5-7) 660434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 02 ( TEACHER_2 ) FMS309
4 Fri (5-7) 650434951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3562120 การจัดการธุรกิจที่พัก 01 FMS313
5 Fri (5-7) 660134951 (การจัดการธุรกิจบริการ) 3562120 การจัดการธุรกิจที่พัก 02 FMS313