อ.วัชราภรณ์ บุญยรักษ์
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1072405
สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 01

A306

Tue1023626
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย
Sect. 02

ED305

1023626
การจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย
Sect. 03

A402

Wed
Thu
Fri1071202
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 01

ED932

1071202
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
Sect. 02

ED932

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-4) 650314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1072405 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย 01 A306
2 Tue (1-4) 640314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1023626 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย 02 ED305
3 Tue (6-9) 640314003 (การศึกษาปฐมวัย) 1023626 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย 03 A402
4 Fri (1-4) 660314001 (การศึกษาปฐมวัย) 1071202 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 01 ED932
5 Fri (6-9) 660314002 (การศึกษาปฐมวัย) 1071202 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 02 ED932