อ.ดร.วัชระ แตงเทศ
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon2063437
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 5
Sect. 01

ดนตรี

Tue2061430
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 1
Sect. 01

ดนตรี2

Wed
Thu2062439
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 3
Sect. 01

ดนตรี

Fri2063506
จิตวิทยาดนตรี
Sect. 01

ไอยเรศ

2064801
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางดนตรีสากล
Sect. 01

ออกฝึก28

Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (6-9) 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2063437 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 5 01 ดนตรี
2 Tue (6-9) 660443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2061430 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 1 01 ดนตรี2
3 Thu (6-9) 650443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2062439 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 3 01 ดนตรี
4 Fri (1-3) 640443521 (ดนตรี(ดนตรีสากล)) 2063506 จิตวิทยาดนตรี 01 ไอยเรศ
5 Fri (12-12) 630443521 (ดนตรีสากล) 2064801 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางดนตรีสากล 01 ออกฝึก28