อ.วัชรชัย ขอบเหลือง
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon1561401
การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1
Sect. 01

724

1563603
การแปลภาษาญี่ปุ่น
Sect. 01

723

Tue1562401
การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
Sect. 01

724

Wed1562101
ภาษาญี่ปุ่น 5
Sect. 01

724

Thu1561103
ภาษาญี่ปุ่น 3
Sect. 01

724

1564901
การวิจัยทางภาษาญี่ปุ่น
Sect. 01

724

Fri
Sat
Sun

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Mon (1-3) 660441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1561401 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น 1 01 724
2 Mon (5-7) 630441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1563603 การแปลภาษาญี่ปุ่น 01 723
3 Tue (1-3) 650441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1562401 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 01 724
4 Wed (1-3) 640441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1562101 ภาษาญี่ปุ่น 5 01 724
5 Thu (1-3) 650441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1561103 ภาษาญี่ปุ่น 3 01 724
6 Thu (8-11) 630441701 (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) 1564901 การวิจัยทางภาษาญี่ปุ่น 01 724