อ.วราภรณ์ อัศวลาภสกุล
Day / Periodคาบที่ 1
08.30-09.30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10.30-11.30
คาบที่ 4
11.30-12.30
คาบที่ 5
12.30-13.30
คาบที่ 6
13.30-14.30
คาบที่ 7
14.30-15.30
คาบที่ 8
15.30-16.30
คาบที่ 9
16.30-17.30
คาบที่ 10
17.30-18.30
คาบที่ 11
18.30-19.30
คาบที่ 12
19.30-20.30
คาบที่ 13
20.30-21.30
Mon
Tue
Wed
Thu2564901
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
Sect. 01

ศ.จำลอง

Fri2561301
กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
Sect. 01

ศ.จำลอง

2564101
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Sect. 01

ศ.จำลอง

2562412
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
Sect. 01

ศ.จำลอง

Sat2561301
กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
Sect. 02

1145

2562205
เอกเทศสัญญา 1
Sect. 01

1145

Sun2564901
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
Sect. 02

1143

2562201
กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน และที่ดิน
Sect. 01

1145

2563307
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Sect. 01

ศ.จำลอง

Summary

# DATETIME GROUP_NAME COURSE_ID COURSE_NAME_TH SECT TEACHER ROOM
1 Thu (8-10) 630449001 (นิติศาสตร์) 2564901 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 01 ศ.จำลอง
2 Fri (1-3) 660449001 (นิติศาสตร์) 2561301 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป 01 ศ.จำลอง
3 Fri (5-7) 650449001 (นิติศาสตร์) 2564101 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 01 ศ.จำลอง
4 Fri (8-10) 650449001 (นิติศาสตร์) 2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 01 ศ.จำลอง
5 Sat (1-3) 661449001 (นิติศาสตร์) 2561301 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป 02 1145
6 Sat (8-10) 661449001 (นิติศาสตร์) 2562205 เอกเทศสัญญา 1 01 1145
7 Sun (1-3) 641449001 (นิติศาสตร์) 2564901 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 02 1143
8 Sun (1-3) 641449002 (นิติศาสตร์) 2564901 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 03 1143
9 Sun (5-7) 661449001 (นิติศาสตร์) 2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน และที่ดิน 01 1145
10 Sun (8-10) 651449001 (นิติศาสตร์) 2563307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 01 ศ.จำลอง